Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:

Název Vyvěšeno Sejmuto
Obec Zdounky - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021 23. 5. 2022
Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v… 18. 5. 2022 3. 6. 2022
Exekutorský úřad Praha 10 -JUDr. Igor Ivanko - Usnesení - elektronická dražba nemovitých věcí 18. 5. 2022 14. 7. 2022
Městský úřad Kroměříž - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy… 12. 5. 2022 27. 5. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 4/2022 12. 5. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a… 2. 5. 2022
Obec Zdounky - záměr prodeje obecního pozemku p.č. 677 v k.ú. Zdounky 2. 5. 2022
Finanční úřad pro Zlínský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 26. 4. 2022 26. 5. 2022
Obec Zdounky - záměr pronájmu obecního majetku - nebytové prostory na Zdravotním středisku ve… 6. 4. 2022
Obec Zdounky - záměr prodeje obecního pozemku - p.č. 694/1 a p.č. 694/3 - zastavěná plocha, vše v k… 17. 3. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 3/2022 16. 3. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 2/2022 9. 3. 2022
Obec Zdounky - záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1297/1 v k.ú. Zdounky 7. 3. 2022
Obec Zdounky - Informační povinnost o odpadovém hospodářství obce Zdounky dle § 60 odst. 4 zákona o… 22. 2. 2022 31. 12. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 - údaje o… 17. 2. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních… 17. 2. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 1/2022 17. 2. 2022
Státní pozemkový úřad - Pověření ke stupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní… 16. 2. 2022
Katastrální úřad pro ZK, pracoviště Kroměříž - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí … 11. 1. 2022 30. 6. 2023
Informace dle zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - Okruh údajů na něž se nevztahuje povinnost… 7. 1. 2022

Naposledy změněno: 23. 5. 2022 12:27