Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:Název Vyvěšeno Sejmuto
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 3. 11. 2022 31. 12. 2023
Katastrální úřad pro ZK, pracoviště Kroměříž - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí … 11. 1. 2022 30. 6. 2023
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních… 23. 11. 2022 30. 6. 2023
Státní pozemkový úřad - informace o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Divoky 18. 11. 2022 31. 5. 2023
Obecní úřad Zdounky - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním… 7. 11. 2022 16. 1. 2023
OÚ Zdounky - jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta ČR 25. 11. 2022 16. 1. 2023
OÚ Zdounky - informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR 25. 11. 2022 16. 1. 2023
Obec Zdounky - Informační povinnost o odpadovém hospodářství obce Zdounky dle § 60 odst. 4 zákona o… 22. 2. 2022 31. 12. 2022
EG.D, a.s. - upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na nutnost odstranění dřevin ohrožujících… 8. 11. 2022 31. 12. 2022
OÚ Zdounky - první zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR 25. 11. 2022 22. 12. 2022
Krajský úřad Zlínského kraje - záměr úplatného převodu nemovitých věcí 8. 11. 2022 12. 12. 2022
Exekutorský úřad Praha 3 - Dražební vyhlášky proti povinnému: NEW GARDEN s.r.o., Zdounky čp. 11 20. 10. 2022 1. 12. 2022
Exekutorský úřad Praha 3 - Dražební vyhláška proti povinnému: NEW GARDEN s.r.o., Zdounky čp. 11 25. 10. 2022 1. 12. 2022
Státní pozemkový úřad - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Zdounky 31. 5. 2022 30. 11. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení projednání námitek, pozvání k ústnímu jednání -… 3. 11. 2022 30. 11. 2022
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška proti povinnému: Marta Orviská, Zdounky 27 14. 11. 2022 30. 11. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "… 10. 11. 2022 28. 11. 2022
Státní pozemkový úřad - Pověření ke stupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní… 16. 2. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 1/2022 17. 2. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 2/2022 9. 3. 2022

Naposledy změněno: 25. 11. 2022 8:08