Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:Název Vyvěšeno Sejmuto
Katastrální úřad pro ZK, pracoviště Kroměříž - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí … 11. 1. 2022 30. 6. 2023
Obec Zdounky - Informační povinnost o odpadovém hospodářství obce Zdounky dle § 60 odst. 4 zákona o… 22. 2. 2022 31. 12. 2022
Státní pozemkový úřad - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Zdounky 31. 5. 2022 30. 11. 2022
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - elektronická dražba - pozemky v k.ú. Zdounky 19. 9. 2022 9. 11. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Optická síť… 27. 9. 2022 13. 10. 2022
Město Kroměříž - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 26. 9. 2022 12. 10. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Optická síť… 26. 9. 2022 12. 10. 2022
SÚ Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - "Zborovice, Sportovní … 20. 9. 2022 6. 10. 2022
Obecní úřad Zdounky - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním… 21. 7. 2022 3. 10. 2022
Obecní úřad Zdounky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21. 7. 2022 3. 10. 2022
Obecní úřad Zdounky - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 12. 8. 2022 3. 10. 2022
OÚ Zdounky - Přehled telef. spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu obce Zdounky 8. 9. 2022 3. 10. 2022
OÚ Zdounky - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 8. 9. 2022 3. 10. 2022
Státní pozemkový úřad - Pověření ke stupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní… 16. 2. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních… 17. 2. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 1/2022 17. 2. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 2/2022 9. 3. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 3/2022 16. 3. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a… 2. 5. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 4/2022 12. 5. 2022

Naposledy změněno: 27. 9. 2022 14:31