Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:
Název Vyvěšeno Sejmuto
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a… 2. 5. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních… 17. 2. 2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam majetku podle ust. § 64 odst. 2 - údaje o… 17. 2. 2022
Státní pozemkový úřad - Pověření ke stupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní… 16. 2. 2022
Státní pozemkový úřad - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Zdounky 31. 5. 2022 30. 11. 2022
Obecní úřad Zdounky - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním… 21. 7. 2022 26. 9. 2022
Obecní úřad Zdounky - POZVÁNKA - první zasedání okrskových volebních komisí - středa 31.8.2022 21. 7. 2022 1. 9. 2022
Obecní úřad Zdounky - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Zdounky pro volební… 21. 7. 2022 26. 9. 2022
Obecní úřad Zdounky - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 12. 8. 2022 26. 9. 2022
Obecní úřad Zdounky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21. 7. 2022 26. 9. 2022
Obec Zdounky - Závěrečný účet za rok 2021 10. 6. 2022
Obec Zdounky - záměr pronájmu obecního majetku - nebytové prostory na Zdravotním středisku ve… 6. 4. 2022
Obec Zdounky - záměr prodeje obecních pozemků - část z pozemku p.č. 512 a 517, vše v k.ú. Zdounky 26. 5. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 6/2022 11. 7. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 5/2022 31. 5. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 4/2022 12. 5. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 3/2022 16. 3. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 2/2022 9. 3. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 1/2022 17. 2. 2022
Obec Zdounky - Informační povinnost o odpadovém hospodářství obce Zdounky dle § 60 odst. 4 zákona o… 22. 2. 2022 31. 12. 2022

Naposledy změněno: 16. 8. 2022 9:22