Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:Název1 Vyvěšeno Sejmuto2
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a… 2. 5. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních… 23. 11. 2022 30. 6. 2023
ÚZSVM - SEZNAM MAJETKU PODLE UST. § 64 ODST. 2 A POVINNOST ZVEŘEJNĚNÍ DLE § 65 ZÁKONA Č. 256/2013… 29. 8. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "… 10. 11. 2022 28. 11. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení projednání námitek, pozvání k ústnímu jednání -… 3. 11. 2022 30. 11. 2022
Státní pozemkový úřad - Pověření ke stupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní… 16. 2. 2022
Státní pozemkový úřad - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Zdounky 31. 5. 2022 30. 11. 2022
Státní pozemkový úřad - informace o zájmu odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Divoky 18. 11. 2022 31. 5. 2023
OÚ Zdounky - první zasedání okrskové volební komise - volba prezidenta ČR 25. 11. 2022 22. 12. 2022
OÚ Zdounky - jmenování zapisovatele OVK - volba prezidenta ČR 25. 11. 2022 16. 1. 2023
OÚ Zdounky - informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta ČR 25. 11. 2022 16. 1. 2023
Obecní úřad Zdounky - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním… 7. 11. 2022 16. 1. 2023
Obec Zdounky - Závěrečný účet za rok 2021 10. 6. 2022
Obec Zdounky - záměr prodeje obecních pozemků p.č. 549, 550, 562, 712 v k.ú. Těšánky 8. 6. 2020
Obec Zdounky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdounky na období 2022 - 2025 18. 12. 2020
Obec Zdounky - Stavební povolení na stavbu "Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská… 13. 8. 2021
Obec Zdounky - Sdělení - Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR 22. 5. 2018
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 9/2022 23. 9. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 8/2022 14. 9. 2022
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 7/2022 12. 8. 2022

Naposledy změněno: 25. 11. 2022 8:08