Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Kategorie:Název Vyvěšeno Sejmuto
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a… 2. 5. 2022
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních… 8. 12. 2021
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Cena za dodávku pitné vody a za odvádění a čištění odpadních… 17. 2. 2022
ÚZSVM - SEZNAM MAJETKU PODLE UST. § 64 ODST. 2 A POVINNOST ZVEŘEJNĚNÍ DLE § 65 ZÁKONA Č. 256/2013… 29. 8. 2022
SÚ Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - "Zborovice, Sportovní … 20. 9. 2022 6. 10. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Optická síť… 26. 9. 2022 12. 10. 2022
Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Optická síť… 27. 9. 2022 13. 10. 2022
Státní pozemkový úřad - Pověření ke stupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní… 16. 2. 2022
Státní pozemkový úřad - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Zdounky 31. 5. 2022 30. 11. 2022
OÚ Zdounky - Přehled telef. spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu obce Zdounky 8. 9. 2022 3. 10. 2022
OÚ Zdounky - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 8. 9. 2022 3. 10. 2022
Obecní úřad Zdounky - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním… 21. 7. 2022 3. 10. 2022
Obecní úřad Zdounky - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 12. 8. 2022 3. 10. 2022
Obecní úřad Zdounky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21. 7. 2022 3. 10. 2022
Obec Zdounky - Závěrečný účet za rok 2021 10. 6. 2022
Obec Zdounky - záměr prodeje obecních pozemků p.č. 549, 550, 562, 712 v k.ú. Těšánky 8. 6. 2020
Obec Zdounky - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdounky na období 2022 - 2025 18. 12. 2020
Obec Zdounky - Stavební povolení na stavbu "Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská… 13. 8. 2021
Obec Zdounky - Sdělení - Pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR 22. 5. 2018
Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 8/2022 14. 9. 2022

Naposledy změněno: 27. 9. 2022 14:31