Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Zdounky

2. Důvod a způsob založení

Obec Zdounky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
ZŠ a MŠ
ZUŠ
Knihovna
SDH Zdounky
SDH Nětčice
SDH Cvrčovice, Divoky, Těšánky
Český svaz chovatelů
Myslivecký spolek "Jaro" Zdounky
Myslivecký spolek "Dubina" Nětčice
Český svaz zahrádkářů
Český svaz včelařů
Český svaz ochránců přírody Divoky
TJ Zdounky
Jezdecký klub farma Divoky (člen České Jezdecké Federace)
Dechový soubor "Zdounečanka"

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Zdounky
  Zdounky č. p. 27
  768 02

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Zdounky
  Zdounky č. p. 27
  768 02

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:           573 365 108

 • 4.5 Čísla faxu     ---

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.zdounky.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 ID datové schránky

  epwbabk

        4.9 Ochrana osobních údajů (GDPR)

          Informace o zpracování osobních údajů

          Kontrolni zaznamy Zdounky

          Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: renata.bednarova@sms-sluzby.cz, tel. číslo: 774 420 755

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 153741846 / 0300

6. IČ

00287938

7. DIČ

CZ00287938

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2013

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2012

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2011

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2010

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2009

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2008

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: