Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stavební úřad

Stavební úřad

vedoucí úřadu: Jiří Šťastník
adresa:   Obecní úřad Zdounky - Stavební úřad, 768 02  Zdounky č. p. 27
telefon: 573 365 126
e-mail: su.vedouci@zdounky.cz, staveburadzdounky@c-box.cz

TISKOPISY KE STAŽENÍ:

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (zákon č. 50/1976 Sb.)

Ohlášení odstranění stavby (od 1. 1. 2007)

Ohlášení stavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy

Oznámení o užívání stavby

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Oznámení stavby - autorizovaný inspektor

Oznámení změny v užívání stavby

Žádost o povolení výjimky z OTP

Žádost o stavební povolení

Žádost o územně plánovací informaci - jednoduché stavby

Žádost o územně plánovací informaci

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o umístění stavby nebo zařízení, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o .................. (nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení) podle § 45 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (správní řád)

INFORMACE  PRO  STAVEBNÍKY

Oznámení Telefónica O2 - změna vydávání vyjádření o existenci sítí od 1. 11. 2007

UtilityReport - bezplatná služba pro občany - stavebníky - existence sítí    UtilityReport

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZDOUNKY 

Město Kroměříž - UZEMNÍ PLÁNY