Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Věřejnoprávní smlouvy

 

Veřejnoprávní smlouvy

Žádost o poskytnutí finanční podpory - formulář

Vyúčtování dotace spolkům - formulář

ČÍSLO SMLOUVY PŘÍJEMCE  DOTACE, (SMLOUVA) DATUM ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE DOTACE

Rok 2024

     
1/2024 Myslivecký spolek Jaro Zdounky 22.01.2024 45.000,-
2/2024  MS Dubina Nětčice 07.02.2024 30.000,-
3/2024  MS Lípa Soběsuky 07.02.2024  15.000,- 
4/2024 ZO ČSCH Zdounky 22.01.2024 40.000,-
5/2024 ZO Český svaz včelařů Zdounky 22.01.2024 30.000,-
6/2024  ZO Český zahrádkářský svaz Zdounky  07.03.2024 20.000,-
7/2024 Sociální služby Haná, p.o. 06.02.2024 20.000,-
8/2024   Domov pro seniory Koryčany 08.02.2024  9.000,- 
10/2024 Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky 21.02.2024 40.000,-
11/2024 SDH Zdounky - letní tábor mladých hasičů 26.01.2024  40.000,-
12/2024 SDH Zdounky - na preventivně výchovnou činnost 26.01.2024 20.000,-
13/2024 ZO ČSOP Divoky 31.01.2024 48.000,-  
14/2024  Vitriol, z.s. 12.02.2024   20.000,-
15/2024 SDH Zdounky - lampionový průvod 26.01.2024 10.000,-
16/2024  SDH Divoky 27.03.2024  39.000,-
17/2024 Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. 21.03.2024 240.000,-
18/2024  Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. 19.03.2024  50.000,- 
19/2024   Římskokatolická farnost Zdounky 19.03.2024  150.000,-
20/2024   Sociální služby města Kroměříže, p.o. 27.03.2024 99.000,- 
21/2024 Zdounečanka, z.s. 23.04.2024 50.000,-
23/2024 SDH Těšánky 03.04.2024 20.000,-
24/2024   Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace 08.02.2024 11.781,- 
       
26/2024   SDH Nětčice 25.03.2024 71.000,-
27/2024 Sociální služby Haná, p.o. 09.04.2024 7.000,-

Rok 2023

     

1/2023

Myslivecký spolek Jaro Zdounky 11.01.2023 45.000,-
2/2023  Myslivecký spolek Dubina Nětčice 25.01.2023 25.000,-
3/2023   MS Lípa Soběsuky 08.03.2023 15.000,-
4/2023  ZO ČSCH Zdounky 11.01.2023  40.000,-
5/2023 ZO Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kroměříž 30.01.2023 30.000,-
6/2023 ZO Český zahrádkářský svaz Zdounky 17.02.2023 20.000,-
8/2023 Charita Kroměříž 16.01.2023 20.000,-
9/2023 Kroměřížská dráha, z.s. 26.04.2023 30.000,-
10/2023 Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky 22.02.2023 30.000,-
11/2023 SDH Zdounky - letní tábor mladých hasičů 03.02.2023 30.000,-
12/2023 SDH Zdounky - preventivní výchovná činnost 03.02.2023 20.000,-
13/2023 ZO ČSOP Divoky 16.01.2023 48.000,-
14/2023 VITRIOL, z.s. 01.02.2023 20.000,-
15/2023 SDH Zdounky - dětský den, lampionový průvod 03.02.2023 20.000,-
16/2023 SDH Divoky 12.04.2023 39.000,-
17/2023 Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. 21.03.2023 220.000,-
18/2023 Umění,rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. 24.03.2023 50.000,-
19/2023 Římskokatolická farnost Zdounky 31.03.2023 250.000,-
20/2023 Sociální služby města Kroměříže, p.o. 22.03.2023 120.000,-
21/2023 Zdounečanka, z.s. 24.03.2023 50.000,-
23/2023 SDH Nětčice 22.03.2023 60.000,-
24/2023 Charita Kroměříž - osobní asistence, terénní služby 03.02.2023 10.000,-
25/2023 Charita Kroměříž - sociální poradna 03.02.2023 10.300,-
26/2023 Charita Kroměříž - Charitní dům pokojného stáří Cetechovice 19.04.2023 25.000,-
27/2023 Domov pro seniory Koryčany 10.10.2023 9.000,-

Rok 2022

     
1/2022 Myslivecký spolek Jaro Zdounky 10.01.2022 45.000,-
2/2022 Myslivecký spolek Dubina Nětčice 17.01.2022 25.000,-
3/2022 Myslivecký spolek Lípa Soběsuky 12.01.2022 15.000,-
4/2022 ZO ČSCH Zdounky 12.01.2022 40.000,- 
5/2022 ZO Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kroměříž 22.08.2022 30.000,-
6/2022 ZO Český zahrádkářský svaz Zdounky 28.04.2022 20.000,-
7/2022 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice 21.1.2022 20.000,-
8/2022 Charita Kroměříž 11.01.2022 20.000,-
9/2022 Kroměřížská dráha, z.s. 30.06.2022 20.000,-
10/2022 Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky 19.1.2022 30.000,-
11/2022 SDH Zdounky - tábor mladých hasičů 12.01.2022 30.000,-
12/2022 SDH Zdounky - preventivně výchovná činnost 12.01.2022 10.000,-
13/2022 ZO ČSOP Divoky, o.s. 12.01.2022 48.000,-
14/2022 Zdounečanka, z.s. 21.02.2022 40.000,-
15/2022 SDH Zdounky - dětský den - rozloučení s prázdninami a lampionový průvod 12.01.2022 20.000,-
16/2022  SDH Divoky 13.04.2022 66.000,- 
17/2022 Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. 16.03.2022 200.000,- 
18/2022 Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. 16.03.2022 50.000,-
19/2022 Římskokatolická farnost Zdounky 17.03.2022 300.000,-
20/2022 Sociální služby města Kroměříže, p.o. 24.03.2022 99.000,-
21/2022 SDH Nětčice - podpora Oslav 120 let od založení 16.6.2022 45.000,-

Rok 2021

     
1/2021 Myslivecký spolek Jaro Zdounky 25.01.2021 40.000,-
2/2021 Myslivecký spolek Dubina Nětčice 27.01.2021  25.000,- 
3/2021 Myslivecký spolek Lípa Soběsuky 22.01.2021 15.000,-
4/2021 ZO ČSCH Zdounky 25.01.2021 40.000,-
5/2021 ZO Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Kroměříž 10.02.2021 25.000,-
6/2021  ZO Český zahrádkářský svaz Zdounky 01.06.2021 20.000,-
8/2021 Sociální služby města Kroměříže, p.o. 27.01.2021 27.000,-
9/2021 Kroměřížská dráha, z.s. 04.05.2021  40.000,-
10/2021 Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky 22.03.2021  30.000,- 
11/2021 SDH Zdounky - tábor mladých hasičů 27.01.2021 30.000,-
12/2021  SDH Zdounky - preventivně výchovná činnost 20.01.2021 10.000,-
13/2021 SDH Divoky 12.02.2021 36.000,-
14/2021 Zdounečanka, z.s. 08.02.2021 40.000,-
15/2021 SDH Zdounky - rozloučení s prázdninami a lampionový průvod 20.01.2021 12.000,- 
16/2021 ZO ČSOP Divoky, o.s. 18.03.2021 80.000,-
17/2021 Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. 18.03.2021 180.000,-
18/2021 Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. 22.03.2021 50.000,-
19/2021 Římskokatolická farnost Zdounky 08.04.2021 250.000,-
20/2021 Linka bezpečí, z.s. 12.05.2021 2.000,-

 

Rok 2020

     
1/2020  Myslivecký spolek Jaro Zdounky 20.01.2020 45.000,-
2/2020  Myslivecký spolek Dubina Nětčice 31.01.2020 25.000,-
3/2020  Myslivecký spolek Lípa Soběsuky 21.01.2020 15.000,-
4/2020 ZO ČSCH Zdounky 20.01.2020 40.000,-
5/2020  ZO Český svaz včelařů, o.s. Zdounky 05.02.2020 25.000,-
6/2020  ZO ČZS Zdounky 27.01.2020 20.000,-
7/2020  Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice 24.01.2020 9.000,-
8/2020  Sociální služby města Kroměříže, p.o. 03.02.2020 15.000,-
       
10/2020 Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky 21.01.2020 30.000,-
11/2020  SDH Zdounky 22.01.2020 30.000,-
12/2020 SDH Zdounky 22.01.2020 10.000,-
13/2020  SDH Divoky 23.01.2020 36.000,-
14/2020  Zdounečanka, z.s. 29.01.2020 40.000,-
15/2020  SDH Zdounky 22.01.2020 12.000,-
16/2020  ZO ČSOP Divoky, o.s. 06.02.2020 80.000,-
17/2020 Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. 05.02.2020  220.000,-
18/2020 Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. 07.02.2020 50.000,-
19/2020 ZUŠ Zdounky 07.02.2020 180.000,-
20/2020 Římskokatolická farnost Zdounky 07.02.2020 280.000,-
21/2020 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. 03.03.2020 3.000,-
22/2020 Linka bezpečí, z.s. 20.05.2020 2.000,-
       
1/2020 Veřejnoprávní sml. č. 1.2020 na převod finančních prostředků z fondu oprav bytového domu Zdounky, Farská č.p. 432 18.05.2020  

 

Rok 2019

     
1/2019 Myslivecký spolek Jaro Zdounky 18.01.2019 40.000,-
2/2019 Myslivecký spolek Dubina Nětčice 06.03.2019 25.000,-
3/2019 Myslivecký spolek Lípa Soběsuky 18.01.2019 10.000,-
4/2019 ZO ČSCH Zdounky 23.01.2019 40.000,-
5/2019 ZO Český svaz včelařů, o.s. Zdounky 12.2.2019 25.000,-
6/2019 ZO ČZS Zdounky 30.01.2019 10.000,-
7/2019 Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., DZP Zborovice 28.01.2019 9.000,- 
8/2019 Charita Kroměříž 21.01.2019 20.000,-
9/2019 Charita Kroměříž 21.01.2019 24.700,-
10/019 Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky 11.02.2019  30.000,-
11/2019 SDH Zdounky 18.01.2019 30.000,-
12/2019 SDH Zdounky 18.01.2019 5.000,-
       
14/2019 Zdounečanka, z.s. 11.02.2019 25.000,-
15/2019 Římskokatolická farnost Zdounky 15.03.2019 27.000,-
16/2019  Kroměřížská dráha, z.s. 16.04.2019 10.000,-
17/2019 ZO ČSOP Divoky,o.s. 19.03.2019 59.000,-
18/2019 Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s. 18.03.2019 180.000,-
19/2019  Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z.s. 18.03.2019 50.000,-
20/2019 Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Kroměříž 17.04.2019 5.000,-
       
22/2019 SDH Těšánky 12.06.2019 20.000,-
23/2019 Linka bezpečí, z.s. 15.07.2019 3.000,-
  Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kroměříž a Obcí Zdounky - rušení trvalého pobytu 26.06.2019